Chirurgie

GASANESTHETIE EN MONITORING
bij operatie

Als uw dier geopereerd wordt, brengen we uw huisdier onder algemene anesthesie of narcose
Uw huisdier verliest hierbij zijn volledige bewustzijn. 
Hij wordt als het ware in een kunstmatige slaap gebracht waarin hij ook geen pijn voelt.

In onze praktijk maken we meestal gebruik van gasanesthesie.
Dit is de meest veilige vorm van anesthesie.

Gasanesthesie wordt uitgevoerd met behulp van een anesthesietoestel, waarin het slaapmiddel verdampt wordt tot een gas. 
Dit gas wordt dan samen met de zuurstof via een buis in de longen van het dier gepompt. 
Via de longen wordt het slaapmiddel opgenomen in het bloed van het dier, om zo tot een algemene narcose te komen.

Voor de zuurstofvoorziening van uw huisdier werken wij met een zuurstofbak
Dit is een toestel dat uit de omgevingslucht zuurstof onttrekt.
Dit is een veel veiligere en eenvoudigere methode dan het werken met zuurstofflessen (welke erg zwaar en bovendien ontplofbaar zijn).

Hoe gaan we te werk?


Vooraleer uw huisdier onder narcose wordt gebracht, wordt hij grondig onderzocht
We controleren zijn hartje en kijken naar zijn algemene toestand.  Indien we een vermoeden hebben van een of andere ziekte, raden we aan om eerst zijn bloed te controleren.
Uw huisdier wordt ook gewogen, om zo de juiste dosering van verdovende producten te berekenen. 

Vervolgens krijgt hij eerst een spuitje met premedicatie
Van dit product zal hij suf zijn maar hij slaapt nog niet volledig. 
Ook krijgt hij pijnstilling en eventueel antibiotica ingespoten.

Wanneer hij voldoende versuft is, wordt een katheter in een bloedvat van zijn poot gestoken. 
Via deze weg kan een bijkomend slaapmiddel worden ingespoten om hem onder algemene verdoving te brengen.  Tijdens de operatie zal hij via deze katheter ook vocht toegediend krijgen om zijn circulatie en organen niet te veel te belasten.

Wanneer hij volledig slaapt wordt een tube in zijn luchtpijp aangebracht.
Dit noemen we een tracheotube. 
Deze wordt dan aan de buis van het anesthesietoestel gekoppeld.  Vanaf nu kan zijn narcose verder onderhouden worden via gasanesthesie.

Tijdens de operatie volgen wij de ademhaling en de hartslag van uw huisdier op een monitor.
Zo worden we tijdig gewaarschuwd moest er toch iets fout lopen. 
Indien nodig kan het dier zelfs even kunstmatig beademd worden via het anesthesietoestel.

Ondanks alle voorzorgen die we nemen blijft er toch steeds een (klein) risico verbonden aan een narcose. 
Dit risico is minimaal bij jonge, gezonde dieren, maar hoe ouder het dier, hoe groter het risico. 
Op latere leeftijd zijn er vaak ook al andere ziektes (suikerziekte, nierfalen,…) die een narcose bemoeilijken.

Daarom proberen we zoveel mogelijk preventief te werken (steriliseren en castreren op jonge leeftijd). Tevens houden we het risico zo laag mogelijk door goed te monitoren tijdens de anesthesie en de juiste premedicatie te gebruiken.