Info over...

Algemene narcose 

Wat is narcose?

Tijdens een narcose wordt het bewustzijn en het pijngevoel van uw dier uitgeschakeld. Dit kan door middel van een sedatie (lichte vorm van narcose) of door middel van een algemene verdoving.

Wanneer gaat mijn dier onder narcose?

Uw dier zal onder narcose gebracht worden als het nodig is om het bewustzijnsniveau en/of het pijngevoel uit te schakelen. Dit kan nodig zijn bij wondverzorging, RX-opnamen en is noodzakelijk bij een operatieve ingreep.

Voor de narcose

Uw dier dient nuchter te zijn voor de narcose. Dit wil zeggen niet meer eten en drinken minimaal 12 uur voor de ingreep.
Sommige producten veroorzaken braakneigingen. Een volle maag tijdens de narcose kan de ademhaling van uw dier in het gedrang brengen.

Wat gebeurt er precies?

Uw dier krijgt een sedatie toegediend door middel van een injectie. Indien volledige narcose nodig is, wordt een katheter geplaatst om via deze weg het narcosemiddel rechtstreeks in het bloed toe te dienen. Bij een zware operatie wordt tevens een tube in de luchtpijp geplaatst om uw dier via gasnarcose in slaap te houden. Het functioneren van hart, ademhaling, temperatuur en bloeddruk kunnen permanent opgevolgd worden door middel van een monitor.

Na de narcose

Om complicaties na de narcose te vermijden is het belangrijk dat uw dier:

  • nuchter blijft tot de volgende dag
  • binnen blijft
  • de komende dagen rustig blijft